Πακέτα Προβολής Υποψηφίων

Free CV

Free
 • Απεριόριστες δυνατότητες
 • Δωρεάν εμφάνιση για 6 μήνες
 • Basic υποστήριξη
 • User Dashboard
 • Πλήρης παρουσίαση Υποψηφίου
 • Χωρίς περιορισμό ηλικίας

CV 40

40.00
 • Απεριόριστες δυνατότητες
 • Εμφάνιση για 2 έτη
 • Premium υποστήριξη
 • User Dashboard
 • Πλήρης παρουσίαση Υποψηφίου
 • Για ηλικίες από 40 και άνω ετών

CV 30

30.00
 • Απεριόριστες δυνατότητες
 • Εμφάνιση για 2 έτη
 • Premium υποστήριξη
 • User Dashboard
 • Πλήρης παρουσίαση Υποψηφίου
 • Για ηλικίες από 30 έως 40 ετών

CV 20

20.00
 • Απεριόριστες δυνατότητες
 • Εμφάνιση για 2 έτη
 • Premium υποστήριξη
 • User Dashboard
 • Πλήρης παρουσίαση Υποψηφίου
 • Για ηλικίες από 20 έως 30 ετών

Save up to 10%