Πακέτα Προβολής Υποψηφίων

Πως λειτουργεί;

 1. Ολοκληρώνετε την παραγγελία του πακέτου που επιθυμείτε.
 2. Κάνετε παράλληλα εγγραφή ως Υποψήφιος/α.
 3. Σας στέλνουμε νέο mail επιβεβαίωσης, ενώ παράλληλα δημιουργούμε νέους και ασφαλέστερους κωδικούς πρόσβασης.
 4. Ενεργοποιούμε το πακέτο σας στην πλατφόρμα Διαχείρισης.
 5. Αυτό ήταν! Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε στο 100% όλες τις δυνατότητες!

01. Free CV

Free
 • Απεριόριστες δυνατότητες
 • Δωρεάν εμφάνιση για 6 μήνες
 • Basic υποστήριξη
 • User Dashboard
 • Πλήρης παρουσίαση Υποψηφίου
 • Χωρίς περιορισμό ηλικίας

02. CV 20

20.00
 • Απεριόριστες δυνατότητες
 • Εμφάνιση για 2 έτη
 • Premium υποστήριξη
 • User Dashboard
 • Πλήρης παρουσίαση Υποψηφίου
 • Για ηλικίες από 20 έως 30 ετών

03. CV 30

30.00
 • Απεριόριστες δυνατότητες
 • Εμφάνιση για 2 έτη
 • Premium υποστήριξη
 • User Dashboard
 • Πλήρης παρουσίαση Υποψηφίου
 • Για ηλικίες από 30 έως 40 ετών

04. CV 40

40.00
 • Απεριόριστες δυνατότητες
 • Εμφάνιση για 2 έτη
 • Premium υποστήριξη
 • User Dashboard
 • Πλήρης παρουσίαση Υποψηφίου
 • Για ηλικίες από 40 και άνω ετών